Ladda ner samtalsunderlag till boken!

Teamet bakom Svenska för främlingar tror och hoppas att boken är ett lättillgängligt material som kan inspirera till samtal på till exempel arbetsplatser, i föreningar, studiecirklar och bokcirklar. Här kan du ladda ner ett häfte med förslag på frågor att samtala kring: Samtalsunderlag.

För alla som har intresse av dagens arbetsliv. Och vinstjakten i det.